ecozone editura ecozone iasi
Selectati cartile dupa:

» Domenii

» ISBN

» Colectii


» Autentificare

E-mail:
Parola:
   
  Cont nou
Va rugam sa va autentificati pentru a putea comanda carti

» Cautare

  » Ultimele cautari

Politici si strategii de mediu
Autori: Camelia Ciubota-Rosie, Matei Macoveanu
Data aparitiei: 2008
Domeniu: Stiinta mediului (cod 4D)
Colectia: Managementul Mediului
ISBN: 978-973-7645-39-5
Pret: 45.00 RON    
Format PDF Format PDF

 

Cuprins
PRIMA PARTE POLITICI SI STRATEGII DE MEDIU IN UNIUNEA
EUROPEANA..................................................................................................................12
CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE..............................................................12
CAPITOLUL 2 POLITICA MEDIULUI IN COMUNITATEA EUROPEANA............18
Introducere ..................................................................................................................18
2.1. Evolutia legislatiei Comunitatii Europene .........................................................18
2.2. Evolutia politicilor de protectie a mediului in Comunitatea Europeana ........22
2.2.1. Primul si cel de-al doilea program de actiune in domeniul mediului (1973-
1977; 1978-1982)......................................................................................................23
2.2.2. Al treilea program de actiune in domeniul mediului (1983-1986)..................24
2.2.3. Al patrulea program de actiune in domeniul mediului (1987-1992)................24
2.2.4. Al cincilea program de actiune in domeniul mediului (1993-2000) ...............24
2.3. Integrarea conceptului de dezvoltare durabila in al cincilea program de
actiune in domeniul mediului .....................................................................................27
2.4. Agenda 2000: pentru o uniune mai puternica si mai extinsa ...........................32
2.4.1. Reforma politicii structurale ...........................................................................32
2.5. Politica europeana de mediu si Romania ...........................................................33
2.6. Instrumente de aplicare a politicii de mediu......................................................35
2.6.1. Instrumentele legislative .................................................................................35
2.6.2.Instrumentele tehnice .......................................................................................35
2.6.3. Instrumente financiare ale politicii de mediu..................................................38
2.7. Perspective europene privind dezvoltarea durabila.........................................43
CAPITOLUL 3 INTEGRAREA POLITICILOR DE MEDIU IN POLITICILE
UNIUNII EUROPENE ....................................................................................................47
3.1. Strategia de integrare a mediului in politicile Uniunii Europene ....................47
3.2. Evolutia procesului de integrare a politicii de mediu in politicile Uniunii
Europene ......................................................................................................................49
3.3. Strategia de integrare a politicii mediului in Piata Unica.................................53
3.4. Strategia de integrare a politicii mediului in industrie .....................................54
3.5. Politica de energie a Uniunii Europene ..............................................................55
CAPITOLUL 4 ACQUIS-UL UNIUNII EUROPENE DIN DOMENIUL
MEDIULU.......................................................................................................................I58
4.1. Consideratii generale ...........................................................................................58
4.2. Legislatie orizontala .............................................................................................60
4.2.1. Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului ................................61
4.2.2. Directiva privind accesul la informatii referitoare la mediu ...........................62
4.2.3. Directiva privind accesul puiblicului la informatia de mediu.........................62
4.2.4. Directiva privind intocmirea de rapoarte referitoare la implementarea
directivelor din domeniul mediului...........................................................................62
4.2.5. Directiva privin evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra
mediului ....................................................................................................................62
4.3. Calitatea aerului ...................................................................................................63
4.3.1. Directiva cadru privind calitatea aerului.........................................................64
4.3.2. Emisiile provenite de la surse mobile .............................................................65
4.3.3. Emisiile de compusi organici volatili..............................................................65
4.3.4. Continutul de plumb din benzina ...................................................................65
4.3.5. Continutul de sulf al combustibililor lichizi ...................................................65
4.4. Zgomotul ...............................................................................................................65
4.4.1. Legislatia europeana privind zgomotul...........................................................66
4.5. Managementul deseurilor....................................................................................67
4.5.1. Directiva cadru privind deseurile....................................................................68
4.5.2. Deseurile periculoase ......................................................................................69
4.5.3. Transportul deseurilor.....................................................................................69
4.5.4. Instalatii pentru eliminarea deseurilor.............................................................70
4.5.5. Tipuri de deseuri .............................................................................................71
4. 6. Calitatea apei .......................................................................................................71
4.6.1. Directiva cadru pentru apa ..............................................................................72
4.7. Controlul poluarii industriale si managementul riscului..................................74
4.7.1. IPPC ................................................................................................................75
4.7.2. Poluarea aerului din surse industriale .............................................................75
4.7.3. Marile centrale cu ardere.................................................................................76
4.7.4. Emisiile industriale de compusi organici volatili...........................................77
4.7.5. Directiva "Seveso" privind controlul riscului accidentelor majore ................77
4.7. 6. EMAS ............................................................................................................78
4.7.7. Etichetarea ecologica ......................................................................................79
4.8. Securitatea nucleara si protectia impotriva radiatiilor ....................................79
4.8.1. Standarde fundamentale de siguranta .............................................................80
4.8.2. Transportul deseurilor radioactive ..................................................................80
4.8.3. Transportul subtantelor radioactive ................................................................80
4.8.4. Importul produselor agricole in urma accidentului de la Cernobil .................80
4.8.5. Alimente contaminate in cazul unui accident nuclear.....................................81
4.8.6. Protectia impotriva expunerii la radiatiile medicale .......................................81
4.8.7. Informarea publicului......................................................................................81
4.8.8. Protectia lucratorilor externi impotriva radiatiilor ..........................................81
CAPITOLUL 5 LEGISLATIA SI POLITICA DE MEDIU............................................83
5.1. Legislatia mediului inconjurator ........................................................................83
5.2. Constringeri ..........................................................................................................84
5.3. Standade si norme ................................................................................................86
CAPITOLUL 6 ATITUDINEA ECOLOGICA SI FORMAREA
COMPORTAMENTULUI DURABIL.............................................................................88
6.1. Ghid de educatie pentru dezvoltare durabila ....................................................89
6.2. Participarea publica in contextul dezvoltarii durabile .....................................93
6.2.1. Beneficiile participarii publice........................................................................94
6.2.2. Metodele participarii publice ..........................................................................96
6.2.3. Tehnici de participare publica.........................................................................97
6.2.4. Participarea publica in Romania .....................................................................98
6.2.5. Legislatia.........................................................................................................99
6.3. Rolul ONG-urilor ...............................................................................................100
6.3.1. Analiza necesitatilor (needs analysis) ...........................................................103
6.3.2. Analiza bunelor practici (best practices).......................................................104
6.3.3. Campania de informare.................................................................................106
6.3.4. Dezvoltarea atitudinii ecologice pentru un comportament durabil ...............108
6.3.5. Evaluarea efectelor campaniilor....................................................................109
PARTEA A II A POLITICI SI STRATEGII DE MEDIU IN ROMANIA.................113
CAPITOULUL 7 POLITICA DE MEDIU IN ROMANIA.........................................113
7.1.Aspecte generale ..................................................................................................113
7.2. Evolutia politicii de mediu in Romania ............................................................117
7.3. Obiectivele politicii de mediu din Romania .....................................................118
7.4. Conventii si acorduri internationale la care Romania a luat parte ...............119
7.5. Norme si standarde de mediu in Romania.......................................................120
7.6. Finantarea protectiei mediului in Romania.....................................................122
7.7. Situatia proiectelor pe axe prioritare ...............................................................124
7.7.1. Axa prioritara 1 - Sector apa/apa uzata .........................................................124
7.7.2. Axa prioritara 2 - Sector deseuri ...................................................................124
7.7.3. Axa prioritara 3 - Sector termoficare ............................................................124
7.7.4. Axa prioritara 4 - Sector protectia naturii .....................................................125
7.7.5. Axa prioritara 5 - Sector protectia impotriva inundatiilor ............................125
7.8. Evolutia negocierilor de aderare si transpunerea aquis-ului comunitar.......125
7. 9. Legislatia de mediu in Romania.......................................................................127
7.10. Cadrul institutional ..........................................................................................130
CAPITOLUL 8 PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE 2008 .......................................132
8.1.Cadrul general .....................................................................................................132
8.2. Obiectivele Planului National de Actiune pentru Mediu................................133
8.2.1.Obiective generale si specifice pe domenii de mediu ....................................134
8.2.2. Structura organizatorica ................................................................................140
CAPITOLUL 9 STRATEGIA NATIONALA DE DEZVOLTARE DURABILA
ORIZONTURI 2013-2020-2030.....................................................................................141
9.1. Generalitati .........................................................................................................141
9.1.1. Introducere ....................................................................................................141
9.1.2. Obiective .......................................................................................................142
9.1.3. Principii directoare........................................................................................142
9.2. Provocari cruciale ..............................................................................................143
9.2.1. Schimbarile climatice si energia curata ........................................................143
9.2.2.Transport durabil............................................................................................144
9.2.3. Productie si consum durabile ........................................................................145
9.2.4. Conservarea si gestionarea resurselor naturale .............................................146
9.2.5. Sanatatea publica ..........................................................................................147
9.2.6. Incluziunea sociala, demografia si migratia..................................................148
9.2.7. Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile ............................................149
9. 3. Teme inter- si trans-sectoriale..........................................................................150
9.3.1. Educatie si formare profesionala...................................................................150
9.3.2. Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, inovatia............................151
9. 4. Instrumente financiare si economice ...............................................................151
9. 5. Comunicare, mobilizarea actorilor si multiplicarea factorilor de succes.....152
CAPITOLUL 10 PLANUL DE ACTIUNE PENTRU TEHNOLOGII DE MEDIU -
ETAP IN ROMANIA 2008-2013 ...................................................................................153
10.1. Introducere .......................................................................................................153
10.2. Stadiul actual al tehnologiilor de mediu in Romania ....................................154
10. 3. Obiective...........................................................................................................154
10.3.1.Transferul tehnologiilor de la cercetare la piata...........................................154
10.3.2. Imbunatatirea conditiilor de piata ...............................................................156
10.3.3. Mobilizarea surselor de finantare................................................................158
10.3.4. Achizitii publice ecologice .........................................................................160
10.4. Informarea, educarea si instruirea .................................................................160
10.5. Stimularea pietei pentru tehnologiile de mediu si eco-inovatii prin
instrumente de piata si ajutor de stat ......................................................................161
10.5.1. Fondul pentru mediu ...................................................................................161
10.5.2. Programul Termoficare 2006-2015 caldura si confort................................162
10.5.3. Ajutor de stat pentru aplicarea tehnologiilor de mediu...............................163
10.5.4. Ajutor de stat pentru cercetare dezvoltare...................................................163
10. 6. Prioritatile pe termen mediu (2008-2009) .....................................................163
CAPITOLUL 11 PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU ACHIZITII
PUBLICE ECOLOGICE (2008-1013)...........................................................................165
11.1.Introducere ........................................................................................................165
11.2. Beneficiile achizitiilor publice ecologice .........................................................165
11.3. Scopul politicii in domeniul achizitiilor publice ecologice ............................167
11.4. Situatia actuala in Romania ............................................................................167
11.5. Achizitiile publice ecologice si eticheta ecologica europeana........................168
11.6.Stabilirea de tinte pentru anumite categorii de produse si servicii...............169
11.7. Stabilirea de criterii pentru identificarea achizitiilor ecologice...................170
11.8. Constientizarea achizitorilor publici ..............................................................171
11.9. Monitorizarea achizitiilor publice ecologice ..................................................172
CAPITOLUL 12 STRATEGIA ENERGETICA A ROMANIEI IN PERIOADA 2007-
2020 ................................................................................................................................174
12.1. Obiective............................................................................................................174
12.1.1. Obiectivul general al strategiei ...................................................................174
12.1.2. Obiective strategice.....................................................................................174
12.2. Situatia actuala a sectorului energetic............................................................175
12.2.1 Potentialul national de resurse energetice ....................................................175
12.3.Cadrul legislativ si institutional .......................................................................176
12.4. Obiectivele dezvoltarii sectorului energetic si masurile preconizate pentru
atingerea acestora......................................................................................................176
12.4.1. Obiectivele prioritare ale dezvoltarii sectorului energetic romanesc ..........176
12.4.2. Directii de actiune .......................................................................................177
12.4.3. Prognoza cererii de energie.........................................................................177
12.5. Masuri specifice domeniilor ............................................................................178
12.5.1. Protecta mediului ........................................................................................178
12.5.2. Imbunatatirea eficientei energetice si promovarea surselor regenerabile de
energie.....................................................................................................................179
12.5.3. Masuri specifice si necesarul de investitii in fiecare subsector...................181
12.6. Legislatia nationala specifica...........................................................................183
12.7 Concluzii.............................................................................................................183
CAPITOLUL 13 STRATEGIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA
ATMOSFEREI................................................................................................................185
13.1. Generalitati .......................................................................................................185
13.1.1. Introducere ..................................................................................................185
13.1.2. Obiective .....................................................................................................185
13.1.3. Comunicarea si informarea publicului privind calitatea aerului .................186
13.1.4. Principii directoare......................................................................................186
13.1.5. Identificarea scopurilor si prioritatilor ........................................................187
13.1.6. Politici, instrumente si resurse ....................................................................188
13.1.7. Protectia atmosferei, schimbarile climatice si gestionarea zgomotului
ambiental conform prevederilor OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului
...............................................................................................................................191
13.2. Formularea Strategiei ......................................................................................193
13.2.1. Strategia pina in 2007 .................................................................................193
13.2.2. Implementarea sistemului national de evaluare a calitatii aerului si
management integrat...............................................................................................193
13.2.3. Controlul emisiilor de poluanti ...................................................................194
13.2.4. Implementarea cerintelor de prevenire si control integrat al poluarii
(IPPC)......................................................................................................................194
13.2.5. Implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de poluanti in aer proveniti
de la instalatii mari de ardere (LCP) .......................................................................196
13.2.6. Implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de compusi organici volatili
proveniti din utilizarea solventilor in anumite activitati si instalatii.......................196
13.2.7. Implementrarea cerintelor de eliminare a substantelor care distrug stratul de
ozon (ODS) .............................................................................................................197
13.2.8. Introducerea/utilizarea combustibililor si carburantilor care genereaza emisii
reduse de poluanti ...................................................................................................198
13.2.9. Schema privind comertul cu credite pentru emisiile de gaze cu efect de
sera...........................................................................................................................199
13.2.10. Respectarea obligatiilor internationale in domeniul schimbarilor
climatice..................................................................................................................199
13.3. Strategia pentru perioada 2007-2013 si pentru perioada urmatoare ..........199
13.3.1. Implementarea sistemului national de evaluare a calitatii aerului si
monitoring integrat..................................................................................................200
13.3.2. Strategiile Locale privind calitatea aerului .................................................200
13.3.3. Evaluarea si gestionarea calitatii aerului la nivel local ...............................201
13.3.4. Revizuirea si evaluarea calitatii aerului la nivel local.................................201
13.3.5. Planurile de Actiune Locale si Zonele de management a calitatii aerului ..202
13.3.6. Controlul emisiilor ......................................................................................203
13.3.7. IPPC ............................................................................................................203
13.3.8. Instalatiile mari de ardere............................................................................203
13.3.9. Activitatile in urma carora rezulta COV.....................................................203
13.3.10. Schema privind acordarea permiselor pentru emisiile de gaze cu efect de
sera ..........................................................................................................................204
13.3.11. Conformarea cu alte tratate si protocoale internationale...........................204
13.3.12. Instalatiile de producere a energiei termice ..............................................204
13.3.13. Reducerea sporita a emisiilor de COV......................................................205
13.3.14. Reducerea sporita a emisiilor surselor mobile ..........................................206
13.3.15. Autovehiculele private ..............................................................................206
13.3.16. Autovehiculele comerciale........................................................................207
13.3.17. Transportul in comun, inclusiv taxiurile ...................................................207
13.3.18. Managementul traficului rutier .................................................................208
13.3.19. Transportul integrat...................................................................................208
CAPITOLUL 14 PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU PROTECTIA
ATMOSFEREI ...............................................................................................................210
14.1. Rezumat.............................................................................................................210
14.2. Proiecte prioritare ............................................................................................215
CAPITOLUL 15 STRATEGIA NATIONALA PRIVIND SCHIMBARILE
CLIMATICE 2005 - 2007...............................................................................................217
15.1. Introducere .......................................................................................................217
15.2. OBIECTIVELE STRATEGIEI ......................................................................217
15.2.1. Obiectivul general.......................................................................................217
15.2.2. Obiective specifice......................................................................................218
15.3.Cadrul juridic ....................................................................................................218
15.4 Cadrul de politici...............................................................................................219
15.5. Implementarea Directivei UE 2003/87/CE.....................................................220
15.5.1 Fundamentare...............................................................................................220
15.5.2. Obiectiv specific .........................................................................................220
15.5.3. Actiuni cheie ...............................................................................................220
15.6. Implementarea si actualizarea SNSC.............................................................221
15.6.1. Resurse necesare pentru implementarea Strategiei nationale a Romaniei
privind schimbarile climatice..................................................................................221
15.6.2. Elaborarea Planului national de actiune privind schimbarile climatice ......221
15.7. Concluzii............................................................................................................222
CAPITOLUL 16 STRATEGIA NATIONALA DE GOSPODARIRE A APELOR
UZATE...........................................................................................................................224
16.1. Obiective............................................................................................................224
16.2. Actiuni ...............................................................................................................224
CAPITOLUL 17 STRATEGIA NATIONALA PRIVIND PROTECTIA SOLULUI SI
SUBSOLULUI................................................................................................................228
17.1. Introducere...................................................................................................228
17.2. Evaluarea situatiei........................................................................................228
17. 2.1. Solul statelor europene ..........................................................................228
17.2.2. Baza politicii europene, nationale si internationale...............................229
17.3. Obiectivele strategiei ........................................................................................230
17. 3.1. Asigurarea utilizarii durabile a solului ..................................................230
17.3.2. Nivelul de interventie ............................................................................230
17.3. 4. Actiuni si mijloace .....................................................................................231
17.4. Propunere legislativa........................................................................................231
CAPITOLUL 18 STRATEGIA NATIONALA DE GESTIONARE A
DESEURILOR................................................................................................................233
18.1. Introducere .......................................................................................................233
18.2. Cadrul general ..................................................................................................234
18.2.1. Corelarea cu politica de mediu....................................................................234
18.2.2. Cadrul legislativ ..........................................................................................235
18.2.3. Considerente privind stadiul implementarii legislatiei ...............................239
18.3. Date generale privind gestionarea deseurilor ................................................240
18.4. Principii si obiective strategice........................................................................242
18.5. Instrumente pentru realizarea obiectivelor strategice..................................261
18.6. Factori implicati ...............................................................................................262
18.7. Concluzii............................................................................................................262
CAPITOLUL 19 PLANUL NATIONAL DE GESTIONARE A DESEURILOR........265
CAPITOLUL 20 ETICHETARE ECOLOGICA ..........................................................269
20.1. Obiectivele etichetei ecologice .........................................................................269
20.2. Obtinerea etichetei ecologice ...........................................................................270
20.3. Cadrul legislativ existent in domeniu .............................................................271
20.4. Produsele incluse in sistemul de etichetare ecologica....................................274
20.5. Cele mai cunoscute etichete ecologice.............................................................277
CAPITOLUL 21 PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU INFRASTRUCTURA
DE MEDIU (POS-MEDIU)...........................................................................................282
21.1. Introducere .......................................................................................................282
21.2. Programul Operational Sectorial Mediu........................................................282
21.3. Actori implicati in gestionarea POS Mediu ...................................................283
21.4. Atributii.............................................................................................................283
21.5. Obiective............................................................................................................284
CAPITOLUL 22 ROLUL SI RESPONSABILITATILE AUTORITATILOR LOCALE
IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI INCONJURATOR................................289
22.1. Agenda Locala 21 .............................................................................................291
22.2. Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM)...........................................299
22.2.1. Inroducere ...................................................................................................299
22.2.2. Obiectivele PLAM ......................................................................................300
CAPITOLUL 23 TERMENI SI EXPRESII .................................................................302 


Sus

Acasa · Carti editate · Reviste · Despre editura · Abonament · Contact · Cos cumparaturi · Cum platesc? · Termeni si conditii
VisaMaster CardPayU

2001 - 2024 © Copyright Editura EcoZone Iasi Toate drepturile sunt rezervate.
Gazduire skaleweb.ro

SkaleWeb